Scroll

MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH ESTETISKA SYSTEM - BALKONGRÄCKEN I ALUMINIUM


MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH ESTETISKA SYSTEM AV BALKONGRÄCKEN I ALUMINIUM

Modern lösning som säkerställer höga säkerhetsstandarder, intressant utseende och användningskomfort. Våra balkongräcken är motståndskraftiga mot såväl skadliga väderförhållanden som mekaniska skador.


UTVÄNDIGA BALKONGRÄCKENS KONSTRUKTION

Räckens konstruktion baserar på speciellt designade profiler i aluminium som behöver ingen svetsning, något som gör montaget snabbt och smidigt. I enlighet med högsta säkerhetsstandarder är stolpar vid varje konstruktion monterade till balkongskiva eller dess främre del, med möjlighet att täcka innertak fullständigt. Företaget Copal säkerställer ett brett urval av ledstänger och dess senare montage av ram- eller ramlös balkonginglasning.

balustrady aluminiowe

Idag behöver balkongräcken inte tillverkas av vanliga stålprofiler, som ofta efter några år försämrar byggnadens utseende med dess bruna, rostiga fläckar.


STANDARDLÖSNING FÖR RÄCKEN I ALUMINIUM OCH GLAS - 3D VY

3D vy

FYLLNING AV RÄCKEN

Räcken i aluminium inte bara säkerställer nödvändig beständighet och hållfasthet utan påverkar också byggnadens utseende och karaktär. Företaget erbjuder olika typers fyllningar som är kompatibla med system av profiler i aluminium till räcken. De mest populära fyllningar är:

Laminerat säkerhetsglas - möjliggör att designa glasbalkongräcken i olika strukturer och färger. Det finns även genomskinliga och strukturella fyllningsmodeller tillgängliga (ytbehandling: färgade folier, antisol, sandblästrat eller etsat glas osv.),

cementfiberskivor, genomfärgade eller färgade på yta - Ger en möjlighet att få en stark konstruktion och ett intressant utseende. Det finns brett urval av färgmöjligheter tack vare ytbehandling med akryl- eller polyuretanfärger. Det finns även tillgängliga skivor med borstad yta eller rå skivor för egen ytbehandling.

Kompositpaneler i aluminium - i olika färger och ytbehandlingar räckstolpar eller hålplåtar - i valfria former och färger,

nowoczesne balustrady balkonowe

Varierat utbud på fyllningar som är kompatibla med räckens konstruktion i aluminium låter förverkliga de mest djärva arkitektoniska projekt


MONTAGE AV RÄCKEN I ALUMINIUM

Räcken i aluminium är beständiga mot skadlig påverkan av väderförhållanden. Aluminiumprofil är relativt lätt och samtidigt motståndskraftig och tillåter en enkel och precis bearbetning. Den kan pulvermålas i tiotals färger tillgängliga i RAL-paletten, i metallisk, matt eller strukturell ytbehandling. Speciellt designade aluminiumprofiler till Copal räckesystem behöver ingen svetsning och möjliggör snabb, säker och ren installation av konstruktion. Alla anslutningar mellan delarna görs med hjälp av nitar och skruvar, något som betydligt påskyndar montaget och möjliggör demontering av hela konstruktionen utan att skada den. Balkongräcket bör ha lämplig designad konstruktion som ska överföra belastningar och säkerställa användningssäkerhet. Räckets höjd, dess konstruktion och fyllning skall säkerställa effektivt skydd och säkerhet för användare. Räcket skall i synnerhet vara säkert för barn. Det skall vara omöjligt att klättra på det eller att ta sig genom mellanrum i fyllning eller konstruktion, samt på ställen av anslutning till byggnadens vägg. Minsta höjden av räcket för flerfamiljshus är 1,1 löpmeter, medan för enfamiljshus 0,9 löpmeter. Maximala mellanrummet mellan räckets delar eller dess fyllning skall inte vara större än 0,12 löpmeter.


aluminium glass railing
aluminium railing with perforated sheets
aluminium railing with perforated sheets
balustrada samonośna
balustrada samonośna z pochwytem

Stabila stolpar i räcken som fästas till aluminiumbeslag i balkongskiva, från balkongskivans nedre eller främre del med möjlighet att täcka hela innertaket. Aluminiumbeslag kan monteras före slutbehandling av balkongskivor, men kan också fungera som dekorativa element, synliga på balkongskiva. Oavsett monteringssätt av stolpar, skall man alltid lämpligen säkra ytan och isolera balkongskivan mot fukten. Den största risken av att skada isoleringen uppstår vid punktmontage av beslag till räckets stolpar från balkongskivans övre del. Man skall i synnerhet säkra och lämpligen täta de ställena där vattenisoleringen skadades. Hål för monteringsjärn skall rensas och fylls med hartsbaserad lösning. Sedan skall man vänta till massan bindas. Tiden för detta varierar beroende på temperatur av underlag och murbruk som användes, och kan ta från några minuter till några timmar. Efter denna tid kan man placera stolpens beslag och täta anslutningsyta mellan den och underlaget med tätningsmassa, något som samtidigt säkrar skadad isolering från vattenintrång.


Montage av räcket från balkongskivans nedre eller främre del har många fördelar. Först och främst påverkar det inte vattenisolering och tar ingen plats på balkongskiva. Dessa metoder är mindre ingripande eftersom de effektivt utesluter inte bara risk av läckage utan också köldbryggor. Beslag kan även monteras direkt till rå balkongskiva (om den är isolerad från byggnadens konstruktion med så kallad Isokorb eller om balkong är separerat från byggnaden) eller genom termisk isolering av balkongskiva som är integrerad i byggnadens konstruktion. Man ska använda lämpliga långa distanser som redan placerats i isolering eller göra en stång som är längre än stolpen och lämnar plats för termisk isolering. För punktfästning av grepp till räcken använder man oftast fästningssystem avsedda till stora belastningar: mekaniska eller kemiska. Val av monteringsjärn och system beror på monteringssätt av räcken (från övre, nedre eller främre del), tjocklek och typ av material som tillämpades till balkongskiva samt på förekommande belastningar. Kemiska monteringsankare har många fördelar eftersom de möjliggör montage på mindre avstånd från kanter och hörn samt närmare till intilliggande ankare. Varje gång skall fästningssystem anpassas efter statiska kalkyleringar.


Balkongräcke kräver ett lämpligt projekt på konstruktion, som skall säkerställa säkerhet och överföra belastningar

Copal balkongräcken monteras från nedre eller främre del av balkongskiva

Monteringssätt av räcken (från övre, nedre eller främre del) beror på tjocklek och typ av material som tillämpades till balkongskiva samt på förekommande belastningar


DE VANLIGASTE FELEN VID MONTAGE AV BALKONGRÄCKEN

Monteringsfel beror vanligtvis på oerfarna monteringsteam. Bland dessa är: att man inte följer rekommendationer av leverantörer av fästningssystem inom lämpliga monteringsavstånd mellan tillämpade ankare, perforering i balkongskivans isoleringsskikt utan att täta de ånyo, att man inte håller linjen när man sätter vertikala stolpar och ledstänger samt brist på noggrannhet och förnuft hos montörer. Det mest synliga felet är användning av konstruktionselement i stål som är dåligt skyddade mot korrosion. Rost spolas ner på fasaden och lämnar på den rostiga fläckar.


Det bästa sättet att undvika sådana fel och brister är att starta samarbete med ansedd systemgivare av räcken i aluminium, med sakkunskap och erfarenhet. Företaget Copal stödjer investerare redan från projekt-start och har högkvalificerade och professionella monteringsteam till förfogande.


I enlighet med högsta säkerhetsstandarder är stolpar vid varje konstruktion monterade till balkongskiva eller dess främre del, med möjlighet att täcka innertak fullständigt. Vi erbjuder ett brett urval av ledstänger. Vi möjliggör även senare montage av ramlös- eller ramsystem av balkonginglasning.


BILDERBEHÖVER DU DWG PROFILRITNINGAR? DU ÄR VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS


BYGGINVESTERINGAR OCH RÄCKEN


  • Sabina Kurkus
  • Specialist på aluminiumsystem
  • vcard

We are selling profiles and accessories to self-production. The profiles and accessories are made in Poland!

For more information please go to COOPERATION.