Scroll

Referenser


Projects Copal Google MapReferenser


UNIBEP

Bielsk Podlaski, 3.12.2018

UNIBEP S.A. med säte i Bielsk Podlaski intygar härmed att bolaget Copal Sp. z o.o. med säte i Trzcianka utförde byggnads- och montagearbeten för byggprojektet ”OSIEDLE 360° ETAP II" – ett flerfamiljshus med servicelokaler och ett underjordiskt garage på ul. Kapelanów AK i Warszawa. I projektet ingick en omfattande tillverkning, leverans och montering av följande produkter: - räcken i aluminium med perforerad plåt – 220 löpmeter - räcken i aluminium och glas – 930 löpmeter Monteringsarbeten utfördes i perioden från juni till oktober 2017. Dessa arbeten utfördes med mycket bra kvalitet och i rätt tid. Entreprenören har utvecklat och lämnat projektdokumentation som krävs och efter avslutade arbeten också relationshandlingar som krävs enligt lag såsom gav garanti för monterade produkter. Under hela perioden var samarbetet både med teknisk övervakningspersonal och med monteringsteam som är anställda i firman Copal Sp. z o.o. exemplariskt. Alla problem och olägenheter löstes med hänsyn till beställarens förväntningar, designernas syn och till den förut beslutade kostnadsnivån. Firma Copal Sp. z o.o. bevisade återigen sina konkurrensmässiga fördelar som flexibilitet på förändrade marknadsförhållanden, höga kvalifikationer hos anställda på alla nivåer såsom ledarnas kundvänlighet. Med hänsyn till hög kvalitet och iakttagandet av tidsfrister rekommenderar vi mycket gärna bolaget COPAL Sp. z o.o. som en tillförlitlig och professionell partner


UNIBEP

Warsaw, 29.10.2017

Vi intygar härmed att bolaget Copal Sp. z o.o. med säte i 64-280 Trzcianka ul. Sikorskiego 78 är tillverkare, leverantör och entreprenör av: - balkonginglasningar av aluminium – 650 m2 - balkongräcken i aluminium och glas – 595 löpmeter som fanns på ul. Woronicza 33B i Warszawa. Firmans anställda är kvalificerade tekniker med en lång yrkesutbildning och erfarenhet i utförandet av sådana byggarbeten. Vi har inga förbehåll mot effektivitet och erfarenhet hos firman Copal Sp. z o.o. vid genomförandet av projektet som var lokaliserat på byggplatsen på ul. Woronicza 33B i Warszawa. Produkten tillverkades och monterades omsorgsfullt i överensstämmelse med byggnormer. Samarbete med Copal Sp. z o.o. är oklanderligt, alla arbetsetapper utfördes sakkunnigt i termin, med tillförlitlighet. Kvaliteten på produkten ger inga invändningar. Vi anser således att COPAL Sp. z o.o. är en firma som kan rekommenderas.


KARMAR S.A.

Warsaw, wrzesień 2017

KARMAR S.A. rekommenderar Copal Sp. z o.o. med säte i Trzcianka (64-980), ul. Sikorskiego 78, som en affärspartner inom balkonginglasningssystem baserade på glas/aluminium, skärmväggar för balkonger och utvändiga räcken som är värd att rekommendera. Dessa produkter monterades i ett flerfamiljshus på ul. Konstruktorska 9 i Warszawa. Samarbetet med Copal ägde rum från februari 2017 till juli 2017. Omfattningen av kontraktsarbetena inkluderade: - inglasning av balkonger i aluminium/glas i Copal-systemet – 268 m2 - aluminium/glasräcken i Copal-systemet – 1113 lm - skärmväggar för balkonger i Copal-systemet – 159 m2 - överdelar – 195 m2 Varumärket Copal garanterar köp av funktionella, högklassiga produkter. Företaget är värt att rekommendera för de byggherrar som uppskattar rättidighet och utförande enligt byggkonstens högsta standarder. Copal kan skryta med en stor teknisk kunskapsresurs som garanterade trygghet för oss och rätt förståelse för våra behov.


KARMAR S.A.

Warsaw, wrzesień 2017

Karmar Sp. z o.o. rekommenderar Copal Sp. z o.o. med säte i Trzcianka, ul. Sikorskiego 78, som solitt och värt uppmärksamhet. Bolaget utförde byggnadsarbaten för oss avseende tillverkning och montering av aluminiumräcken och skiljeväggar mellan terrasser. Dessa konstruktioner monterades i MOKKA-huset, ul. Konstruktorska 7 i Warszawa. Samarbetet med Copal ägde rum från november 2016 till juli 2017. Omfattningen av kontraktsarbetena inkluderade tillverkning, prefabricering och montering av: - glasräcken i aluminium i Copal-systemet, 2067 lm, - skiljeväggar mellan terrasser i Copal-systemet, 80 m2. Det beställda arbetet utfördes enligt byggkonstens regler. I alla byggskeden säkerställdes total övervakning och kontroll för att garantera konstant och hög arbetsdisciplin. En fördel hos det företag som vi rekommenderar är utan tvekan dess tillförlitlighet. Karmar Sp. z o.o. informerar att företaget COPAL Sp. z o.o. är en mycket bra entreprenör som utför aluminiumkonstruktioner och därför rekommenderar vi det som en entreprenör som är tekniskt, organisatoriskt och ekonomiskt säker.


UNIBEP S.A. Warsaw, 06.09.2016


Unibep S.A. med säte i Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19 bekräftar att Copal Sp. z o.o. med säte i Trzcianka har utfört montage av sina aluminiumkonstruktioner på huset INTENSO på ul. Ordona/Wschowska. Arbetet i detta byggsteg (D,E,F) omfattade tillverkning, prefabricering och montering av balkongräcken i aluminium samt skärmväggar i aluminium och opalglas i enligt följande: 672 löpmeter räcken och 220 kvadratmeter skärmväggar för balkonger. Dessa arbeten utfördes mellan september 2015 och januari 2016. UNIBEP S.A. är mycket nöjt med samarbetet med Copal Sp. z o.o. som fungerade klanderfritt. Kommunikationen med företaget löpte smidigt och effektivt och tidsfristerna var förenliga med den tidsplan som presenterats vid undertecknandet av avtalet. Tack vare professionella ingenjörer och tekniker, anställning av specialiserade arbetare och användning av modern teknisk utrustning har de konstruktioner Copal monterat utförts på högsta kvalitetsnivå. Med fullt ansvar rekommenderar vi företaget Copal som en trovärdig och tillförlitlig entreprenör som tillverkar marknadens bästa balkongräcken i aluminium.


UNIBEP S.A. Warsaw, 05.06.2015


copal sp. z o.o. beläget i trzcianka på sikorskiego 78:e gatan, monterade balkongräcken på uppdrag av oss på bygget av g-huset inom projektet intenso på ordona-gatan i warszawa mellan september 2014 och februari 2015 detta steg omfattade tillverkning, prefabricering och montering av följande aluminiumkonstruktioner: • balkongräcken med opalglas – 657 löpmeter • mellanväggar (skärmväggar och överdelar) – 131 kvadratmeter copal sp. z o.o. visade återigen stor erfarenhet och en perfekt arbetsorganisation under arbetet, både monteringen och produkterna kännetecknades av högsta kvalitet. företaget copal har återigen bekräftat sin professionalism och vi kan rekommendera detta företag med gott samvete som en tillförlitlig partner inom balkongkonstruktioner i aluminium.


UNIBEP S.A. Warszawa, 30.11.2015


Unibep SA med säte i Bielsk Podlaski, ul 3 Maja 19, är glada att tillkännage vårt givande och framgångsrika samarbete med Copal Sp. z o.o, 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 78. Samarbetet ägde rum på byggarbetsplatsen för projektet Bostadsområde i Warszawa, ul. Kapelanów AK i perioden 2015-06-01 till 2016-11-30 och gällde utförandet av bygg- och monteringstjänster av entreprenörens material. Arbetet omfattade tillverkning och montering av: - Copal balkongräcken i aluminium och glas - 400 lp - aluminiumräcken, med perforerad plåt - 571 lp - ramlösa balkonginglasningar i härdat glas 8# och 10# mm - 600 m2 Under hela perioden då samarbetet pågick satte Copal högsta prioritet på sin produkts höga kvalitet. Varje dag gjorde företaget sitt bästa för att upprätthålla högsta standard när det gällde produkternas utförande och deras montering i vår byggnad. Otvivelaktigt är pålitlighet och rättidighet styrkan hos företaget vi rekommenderar. Vi är övertygade om att eventuella framtida byggherrar kan räkna med excellent standard vid samarbete med denna tillverkare av aluminiumsystem. Våra förväntningar på Copal har fullständigt uppfyllts i verkligheten. Av denna anledning kommer vi snart återigen gynnas av samarbete med dem.


UNIBEP S.A. Warszawa, 30.06.2014


Unibep SA med säte i Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19, intygar att Copal Sp. z o.o. med säte i Trzcianka, ul. Sikorskiego 78, utförde under perioden mellan 2013-06-15 och 2014-06-30 följande bygg- och monteringstjänster vid bygget av bostadsområdet SASKA 3 i Warszawa, ul. Bora - Komorowskiego 56: - Utvändigt räcke i aluminium och glas: tillverkning, prefabricering, leverans och montering i mängder på 1 688 löpmeter, - Ramlös balkonginglasning System Copal 3: tillverkning, prefabricering, leverans och montering i mängder på 2 462 löpmeter. Vi är glada att rekommendera Copal Sp. z o.o. som vi anser vara ett stabilt, trovärdigt företag som är fullständigt beredd att till fullo utföra de anförtrodda arbetena. Företaget utmärker sig bland företagen i byggbranschen med sin erfarna personal, teknisk potential, stor organisationsförmåga och utmärkt arbetsledning, vilket i sin tur resulterat i den perfekta nivån på de utförda tjänsterna. Vi rekommenderar Copals produkter (räcken, inglasningar) som högkvalitativa produkter och intygar samtidigt att de omfattande byggarbeten som Copal utförde skedde efter byggkonstens alla regler samt byggherrens System Copal 3, helt professionellt och i enlighet med tidsschema.


La Tour Residence Warszawa, 12.08.2014


Vi intygar härmed att Copal Sp. z o. o. med säte i Trzcianka, ul. Sikorskiego 78, utförde byggprojektet ”La Tour Residence" – ett flerfamiljshus med servicelokaler och ett underjordiskt garage på Al. Bohaterów Września i Warszawa – för oss i perioden 2014-04-21 till 2014-09-19. I projektet ingick en omfattande tillverkning, prefabricering och montering av följande produkter: - Copal glasräcken i aluminium - 1772 löpmeter - Mellanväggar för balkonger i systemet Copal - 83 kvadratmeter - Överdelar för balkonger i systemet Copal - 106 kvadratmeter. Företaget utförde det anförtrodda uppdraget i tid och med vederbörlig aktsamhet. Den anställda personalen och montörerna har nödvändig kunskap, skicklighet och tekniska resurser. Företaget uppvisade total professionalism under utförandet av projektet. I alla arbetssteg säkerställdes total övervakning och kontroll för att garantera konstant och hög arbetsdisciplin. Personalens och ledningens ärlighet, starka engagemang resulterade i ett mycket bra och problemfritt samarbete med byggherren under hela monteringsarbetet. Vi rekommenderar alla byggherrar både de produkter och den höga nivån på de tjänster som tillhandahålls av Copal.


Budimex S.A. - Mielno Mielno, 11.02.2013


COPAL utförde byggarbeten i form av balkongräcken av aluminium och glas till det totala värdet ca. 700 000,00 PLN inom byggprojektet av ett bostadshus med ett underjordiskt garage DUNE i Mielno på uppdrag av Generalentreprenören BUDIMEX S.A. Företaget utförde sina arbeten inom angiven tid, med stor noggrannhet och professionellt enligt aktuellt gällande standarder och arbetsmiljöföreskrifter. Utförda arbeten präglades av hög kvalitet vilket bevisar företagets professionalism. BUDIMEX S.A. rekommenderar tjänster utförda av det ovannämnda företaget och är nöjd med det hittillsvarande samarbetet.


MARBUD S.A. - Toruń Toruń, 25.01.2012


Byggruppen MARBUD S.A. med säte i Toruń på ul. Chrobrego 95 intygar att företaget COPAL Sp. z o.o. med säte i Trzcianka på ul. Sikorskiego 78 under perioden 2010-06-01 till 2011-10-01 utförde inom ramen för bygget av bostadsområdet Konst i Toruń, byggnad Quatro:  en omfattande leverens och montering av 1138 m² balkonginglasning i det ramlösa systemet COPAL COVER teknik;  en omfattande leverans och montering av 752 löpmeter balkongräcken för balkonginglasning;  en omfattande leverans och montering av 66 satser avdelare mellan balkongerna. Det totala värdet av arbetet uppgick till 1.657.035,22 zloty. Arbetet utfördes på ett yrkesmässigt sätt och med all omsorg samt i enlighet med den överenskomna tiden och enligt förväntningarna. Arbetet fortskred enligt tidsplanen, och arbetsorganisationen och kvaliteten väckte inga invändningar. Vi rekommenderar därför företaget COPAL Sp. z o.o. som en kvalificerad partner som är angelägen om att tjänster som tillhandahålls är på hög nivå.

SGI Baltis Sp. z o.o. - Gorzów Wielkopolski Szczecin, 15.12.2011


Företaget SGI Baltis Sp. z o.o. med säte i Szczecin, adress: Plac Hołdu Pruskiego 9 intygar att företaget COPAL Sp. z o.o. med säte i Trzcianka, adress: Sikorskiego 78, år 2011 utförde entreprenad inom byggnation och montage av inglasningssystem för balkonger inklusive leverans och montage av ett ramfritt inglasningssystem för balkonger med COPAL skjut- och sidohängt system: • Inglasningshöjd: ca. 1500 i 2600 mm • Färg på glidskenor: anodiserad aluminium • Glidskenor och lister enligt COPAL inglasningssystemets standarder • 6 mm härdat slipat säkerhetsglas för inglasningssystemets montage på räcken • 10 mm härdat slipat säkerhetsglas för höga inglasningssystem monterade på bottenvåning eller som skiljeväggar - dörrar mellan balkonger • Fönsterpartier: 3.3.1 laminerat säkerhetsglas inramat i aluminium. Tvärbjälke i aluminium 60*80*4 i flerfamiljshus med adress: Gorzów Wielkopolski, Niepodległości / Grabskiego Entreprenadsumma: 410.000,00 PLN netto Under entreprenadtiden visade företaget COPAL Sp. z o.o. stor kunskap och organisationsförmåga. Företagets moderna specialistutrustning och erfarna tekniker och montörer garanterar att alla arbeten utförs i tid och med rätt kvalitet. Entreprenadarbeten har utförts enligt god byggsed, med yrkesskicklighet och omsorg samt inom utsatt tid. Företaget SGI Baltis Sp. z o.o. intygar att företaget COPAL Sp. z o.o. är en utmärkt entreprenör. Levererade och monterade inglasningssystem för balkonger, räcken och balkongskiljeväggar präglas av hög kvalitet. Med hänsyn till detta rekommenderar vi företaget COPAL Sp. z o.o. som en pålitlig entreprenör både när det gäller tekniska lösningar, organisation och ekonomi.


Unibep S.A. – Warszawa Bielsk Podlaski, 15.10.2011


Företaget UNIBEP S.A. i Bielsk Podlaski på ul. 3 Maja 19 intygar att företaget COPAL Sp. z o.o. med säte i Trzcianka på ul. Sikorskiego 78 mellan 2011-07-15 och 2011-09-20 utförde följande bygg- och monteringstjänst: balkonginglasning i systemet System Copal 3 av Entreprenörens material på bygget av ett flerfamiljshus med tjänsteutrymmen och underjordiskt garage som går under arbetsnamnet “Point House” som uppförts i Warszawa på ul. Rzymowskiego/Pallutha/Wyścigowa (“Investering”). Nettovärdet på de begärda arbetena var 370 854 zloty. Med hänsyn till det befintliga samarbetet kan vi bedöma att företaget COPAL Sp. z o.o.s verksamhet kännetecknas av god organisation och arbetsdisciplin, sundhet och tillförlitlighet. Arbeten utförs med mycket bra kvalitet och i rätt tid. Rätta tekniska förutsättningar, sakkunnig personal, ändamålsenligt samarbete med leverantörer och övriga entreprenörer på byggplatsen säkerställer att de uppgifter som överlåtits genomförs effektivt och i rätt tid. Företaget UNIBEP S.A. rekommenderar härmed företaget COPAL Sp. z o.o. som en professionell partner som är fullständigt förberedd för ett allsidigt samarbete.


Karmar S.A. - Warszawa Warszawa, 30.11.2012


KARMAR S.A., med säte i Warszawa, Al. Wyścigowa 6, vill ge företaget COPAL Sp. z o.o. med säte i Trzcianka, ul. Sikorskiego 78, de bästa rekommendationerna för bygg- och installationstjänster som utförts vid byggandet av INTENSO i Warszawa, ul. Ordona / Wschowska. Syftet med investeringen var att tillverka och montera balkongräcken i COPAL-systemet med avskiljande mellanväggar. Det totala investeringsvärdet uppgick till 756 595 złoty exklusive moms. Bra organisering, ett välfungerande samarbete mellan byggherren, underleverantörerna och andra deltagare i investeringsprojektet samt högkvalitativt arbete bekräftar ledarnas professionlism och de anställdas sakkunskap. Det bör framför allt framhållas det exemplariska utförandet av byggentreprenaden inom fastställd tid samt ytterligare arbeten visar att företaget är mycket flexibelt. Vi anser således att COPAL Sp. z o.o. ska rekommenderas som en pålitlig entreprenör som håller en tidsplan.


Allcon Sp. z o.o. - Gdynia Gdynia, 13.06.2013


Jag intygar att företaget COPAL Sp. z o.o. med säte i Trzcianka, ul. Sikorskiego 78, var leverantör av balkongräcken i systemet COPAL under genomförandet av projektet AWIATOR, byggnaden Alfa i Gdańsk, ul. Jana Pawła II. Alla byggarbeten utfördes noggrant och systematiskt. Kvaliteten på det utförda arbetet och hållande av tidplaner var till 100% enligt kontraktet. Allt arbete utfördes enligt byggherrens tanke. Ytterligare arbeten som utförts av COPAL Sp. z o.o. visar att företaget är väldigt flexibelt vad gäller införda konstruktionsändringar. Arbetena godkändes på fastställda tider, felfria. Samarbetet med företaget och dess ledning bedömer jag som framgångsrikt och tillfredsställande. Jag kan under ansvar rekommendera COPAL Sp. z o.o. som ett företag som visar kompetens, mycket god kvalitet och håller leveranstider.


Karmar S.A. - Warszawa Warszawa, 15.07.2013


KARMAR S.A. Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa intygar att COPAL Sp. z o.o. med säte i Trzcianka, adress: Sikorskiego 78 utförde bygg- och monteringstjänster och visade stora kunskaper, erfarenheter och potential vilket möjliggjorde projektets snabba och felfria utförande. Bygginvesteringen omfattade tillverkning, prefabricering och montering av utomhusräcken av aluminium med inglasning samt glasväggar mellan balkonger i COPAL system på byggplatsen INTENSO Etapp II - Warszawa, adress: Ordona / Wschowska. Byggarbeten påbörjades den 6 maj 2013 och avslutades den 15 juli 2013 och omfattade 455 löpmeter av räcken och 70 kvm av glasvägar. KARMAR S.A rekommenderar COPAL Sp. z o.o. som en pålitlig entreprenör med högkompetent och erfaren personal som visar stora kunskaper inom alusystem.


Arche Sp. z o.o. - Warszawa Warszawa, 22.10.2013


Arche Sp. z o.o Warszawa intygar härmed att Copal Sp. z o.o. med säte i Trzcianka, ul. Sikorskiego 78, utförde följande bygg- och monteringstjänster inom aluminiumkonstruktioner med ifyllning enligt följande: - Fullständig tillverkning, leverans och montering av ramfria System Copal 3 balkonginglasningar på 889 kvm. - Fullständig tillverkning, leverans och montering av Copal balkongräcken av aluminium och glas på 1259 löpmeter. - Fullständig tillverkning, leverans och montering av maskeringslister för balkongplattor på 652 löpmeter. De ovan nämnda byggarbeten utfördes på ett flerfamiljshus i Warszawie, ul. Postępu 10 Arbeten utfördes professionellt och byggföretaget visade stor erfarenhet och noggrannhet, följde alla överenskomna leveranstider och uppfyllde alla förväntningar. Byggarbeten skedde enligt tidsschema och deras organisation och utförande var av den bästa kvalitet.


Unibep S.A. - Warszawa Bielsk Podlaski, 11.2013


UNIBEP Spółka Akcyjna, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19, vill intyga att bolaget COPAL Sp. z o.o. med sätet i Trzcianka, ul. Sikorskiego 78 i perioden från november 2012 till september 2013 utförde byggnads- och montagearbeten på byggplatsen Cynamonowy Dom – Warszawa, Cynamonowa-gatan. Uppgiften var att tillverka och montera: - yttre aluminiumbalustrader COPAL (1450 lm), - aluminiummellanväggar för balkonger (303 m2), - inglasningar av aluminium SYSTEM COPAL 3 (862 m2). Arbetena utfördes i tid och i överensstämmelse med projektdokumentationen, med normer och omsorgsfullt. Hög kvalitet och iakttagandet av tidsfrister är ett bevis för att medarbetare i bolaget COPAL arbetar professionellt. Med hänsyn till allt detta rekommenderar vi mycket gärna bolaget med begränsad ansvarighet COPAL Sp. z o.o. som en pålitlig partner och tillverkare av aluminiumsystem.