Scroll

SKILJEVÄGGAR TILL BALKONG


Oftare och oftare designar arkitekter en gemensam balkongskiva, som, utrustad i en strimma av glasräcken, ger byggnaden ett tidlöst utseende. Balkongytor till lägenheter delas med skiljeväggar.

Skiljeväggar till balkong har inte bara fördelnings funktion, utan även konstruktions- och dekorativ funktion. Skyddar inte bara mot grannens ögon utan även mot solen.

Copal skiljeväggar kan utföras med olika fyllningar, genomskinliga, genombrutna eller heltäckande, t ex genomskinligt säkerhetsglas med färgade folier som är genomskinliga i olika grad, med folier med färgat tryck. Det är även möjligt att tillämpa plåt och göra genombrutna skiljeväggar som fungerar som solavskärmning.

En grundläggande och universell lösning för skiljeväggar är U-profil - P31+7 samt profiler P3106 och P3109 med knäpplist P3108. Dessa profiler tillämpas till såväl ramlös- som ramsystem av skiljeväggar. En sådan konstruktion kännetecknas av enkelt montage och möjlighet av snabbt byte av fyllning utan att behöva ingripa i ramprofiler. Det går att tillämpa fyllningar med tjocklek mellan 4 och 20 mm beroende på vald profil och tätningslist.


partition walls

UNIVERSELL LÖSNING TILL FASTA KOMPONENTER - 3D VY


Ramlös - 3D vy
Ram - 3D vy
Fyllningar - 3D vy


Se mer på webbsida skiljeväggar: LINKExample drawingsDownload DWG Download PDF


we recommend


Balkonginglasningar Balkonginglasningar
Visa mer
Terrassinglasningar Terrassinglasningar
Visa mer
Räcken Räcken
Visa mer

KONTAKT


Any questions?

Call us: +48 67 216 67 67
Write to us at: